صادرات ایران به کویت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش ۴۰ درصدی صادرات ایران به کویت

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و کویت، آمار دقیقی از مبادلات ایران و کویت در دست نیست. اما متاسفانه صادرات ایران به کویت کاهش پیدا کرده است.