صادرات خامه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

صادرات خامه و شیر خشک تعیین وضعیت شد

به دنبال کمبود کره دربازار و افزایش قیمت آن و تصمیم مسوولان مبنی بر تولید کره در داخل کشور،حالا نوبت به تعیین تکلیف خامه رسیده