جذابیت نفت صادراتی ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جذابیت نفت ایران برای بازار جهانی

به گزارش رسانه بلومبرگ افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران به چین تا سطح ۱میلیون بشکه در روز نشان دهنده جذابیت نفت صادراتی ایران است.

هند دوباره مشتری نفت ایران شد.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

هند دوباره مشتری نفت ایران شد

بعد از روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، هند به عنوان سومین کشور وارد کننده نفت و یک خریدار قدیمی نفت ایران دوباره مشتری نفت ایران شد.

رشد صادرات نفت ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پیش بینی کسری بودجه شدید در 1400

اکونومیست در رابطه با رشد صادرات نفت ایران در دولت بایدن هشدار داد و گفت: خوش‌بینی در رابطه با بهبود شرایط صادرات نفت صحیح نیست.

صادرات نفت ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

صادرات نفت ایران افزایش یافت

امسال با عدم موافقت کشورها با آمریکا برای ادامه تحریم‌ها قرار است اوضاع بهتر شود. با وجود همه تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به دیگر کشورها افزایش یافته است.