شرکت های فعال در حوزه صادرات
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

شرکت های فعال در حوزه صادرات تسهیلات می‌گیرند

شرکت های فعال در حوزه صادرات تسهیلات ویژه دریافت خواهند کرد.با سپرده گذاری وزارت صمت در 8 بانک کشور، شرکت های فعال در حوزه صادرات تسهیلات دریافت می کنند.

مقاصد صادراتی ایران
اخبار اقتصادی

عراق دوباره دومین مقصد صادراتی ایران شد

پنج کشور طرف معامله ایران مشخص شدند. چین با یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار در بخش صادرات و یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار در بخش واردات رتبه نخست را کسب کرد.