صدور کارت سوخت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

هفته آینده کارت‌های سوخت صادر می‌شود

صدور کارت سوخت چند صباحی است که به تاخیر خورده است. افرادی که درخواست کارت داده‌اند اما هنوز آن را دریافت نکرده‌اند. عده‌ای هستند که