ورود نخستین محموله به بندر چابهار
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ورود نخستین محموله به بندر چابهار

با ورود نخستین محموله به بندر چابهار تا دو هفته آینده،قرارداد 10 ساله با اپراتور هندی فعال می شود و هیچ اپراتور دیگری وارد این قرارداد نمی شود.

خرید ارزهای صندوق توسعه ملی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خرید ارزهای صندوق توسعه ملی به کاهش تورم می‌انجامد

اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تایید نکرده و خرید ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه را نوعی استقراض کوتاه مدت و موثر بر تورم دانسته است