صندوق توسعه ملی
اخبار اقتصادی

اجرای تزریق صندوق توسعه ملی به بازار سهام

اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه چند وقتی است که به گوش می‌رسد. اتفاقی که برخی آن را خوشایند می‌دانند و مفری برای این بازار پرتلاطم.