بازدهی صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری
اخبار اقتصادی بورس

بازدهی ۹۰۰ درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ۶ سال

بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با رشد 900 برابری مواجه شد. رشد صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری 6 سالی است که روند خوبی را در پیش گرفته است.