میزان درآمد شرکت های هواپیمایی در دوران کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ضرر 61 درصدی درآمد ایرلاینها از کرونا

کرونا موجب کساد شدن بازار گردشگری و شرکت های هواپیمایی در سراسر دنیا شد. با اینکه این شرکت ها تا 45% هزینه های خود را