طرح تام
اخبار اقتصادی

ظرفیت‌های بخش تعاون اشتغالزایی را در کشور تقویت می کند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا دارد تا با اجرای طرح تام و با استفاده از ظرفیت بخش تعاون درجهت اشتغالزایی و رفع محرومیت ها گام بردارد.