اطلاعات هویتی مسافران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مسافران مراقب اطلاعات هویتی خود باشند

اطلاعات هویتی مسافران به واسطه برخی کلاهبرداران برای خرید سیم کارت و ثبت گوشی قاچاق استفاده می‌شود. مراقب این اتفاقات باشید.