عرضه سهام نیروگاهی
اقتصاد منتخب سردبیر

شتاب در عرضه سهام نیروگاهی در فرابورس

  در راستای برنامه‌های دولت برای تعمیق بازار سرمایه و حمایت از بورس اقدامات مختلفی انجام شد تا این بازار رونق گرفته و روند صعودی