عیدی کارمندان دولت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

عیدی کارمندان در سال آینده مشخص شد

دولت در سال آینده عیدی کارمندان را ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرد. در جریان تدوین بودجه سال آینده بخشنامه بودجه اخیرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.