افزایش ارتباطات ایران با فائو در اولویت است.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اهمیت افزایش ارتباطات ایران با فائو

افزایش ارتباطات ایران با فائو در اولویت است. به گزارش برات‌نیوز، مقامات ایرانی این روزها از اهمیت افزایش ارتباطات ایران با فائو سخن می‌گویند. در

شاخص قیمت جهانی غذا به بیشترین میزان در طی 7 سال گذشته رسید.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

گرانی غذا، جهانی شد!

طبق آمار منتشره، شاخص قیمت جهانی غذا به بیشترین میزان در طی 7 سال گذشته رسید. از سال 2014 تاکنون گرانی غذا در جهان دیده نشده است.

فائو از پروژه‌های کارشناسان ایرانی حمایت می‌کند
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پشتیبانی فائو از پروژه‌های سبز ایرانی ها

سازمان FAO (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) از پشتیبانی کارشناسان ایرانی در زمینه تدوین و ارزیابی پروژه‌های سبز خبر داده است.