بازار فارکس
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی جهان است. این بازار مانند دیگر بازارهای مالی دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.