برنامه فتوشاپ
اخبار اقتصادی تکنولوژی منتخب سردبیر

تشخیص تصاویر جعلی با فتوشاپ

ادوبی از طریق ابداع ابزاری جدید برای برنامه فتوشاپ به کاربران امکان این را می‌دهد که تصاویر جعلی و فتوشاپ شده را از تصاویر اصلی تشخیص دهند.