فرستادن ماهواره به فضا
اخبار اقتصادی تکنولوژی منتخب سردبیر

SpaceX ماهواره به فضا می فرستد

ظاهرا SpaceX به همراهی NASA و ESA قصد فرستادن ماهواره برای بررسی سطح آب اقیانوس‌ها به فضا بفرستد. این کار به دانشمندان کمک خواهد کرد.