صادرات فرش
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

۸۰ درصد فرش ایران صادر می‌شود

تارهای در هم تنیده فرش ایرانی هر بیننده‌ای را سر وجد می‌آورد و داستان نگفته آن را به تصویر می‌کشد. در گذشته تنها دستان هنرمند