فرودگاه مهراباد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش 30 درصدی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه مهرآباد

کرونا رونق را از بخش‌های مختلف صنعتی گرفت و دنیا را با بلایی جدید دست به گریبان کرد. یک بیماری که ویروسی شد و افتاد