اسپیس ایکس کپسول دراگون 2 را به فضا می‌فرستد
اخبار اقتصادی فناوری منتخب سردبیر

ارسال کپسول دراگون به فضا

طبق گزارش برات‌نیوز، اسپیس‌ایکس می‌خواهد برای بار دوم کپسول دراگون را به ایستگاه فضایی بفرستد. این کار امکان انجام چند آزمایش علمی در ISS‌ را فراهم می‌کند.

فرستادن ماهواره به فضا
اخبار اقتصادی تکنولوژی منتخب سردبیر

SpaceX ماهواره به فضا می فرستد

ظاهرا SpaceX به همراهی NASA و ESA قصد فرستادن ماهواره برای بررسی سطح آب اقیانوس‌ها به فضا بفرستد. این کار به دانشمندان کمک خواهد کرد.