اسپیس ایکس
تکنولوژی

فضاپیماها اولویت اصلی اسپیس ایکس هستند

ایلان ماسک گفته است که Space X قصد دارد روی ساخت فضاپیما تمرکز کند ولی همچنان جابجایی فضانوردان با استفاده از Crew Dragon ادامه خواهد داشت.