فورد برانکو 2021
اخبار خودرو ویدئو

تست آفرود فورد برانکو 2021

فورد برانکو 2021 بعد از دو دهه عرضه و ویدیوی تست آفرود آن منتشر شده، ویژگی های جالب توجهی از این خودرو را در لجنزارها و جاده های آفرود مشاهده می‌کنیم.