دیجیکالا و کافه بازار وارد بورس می شوند
اخبار اقتصادی بورس منتخب سردبیر

دیجیکالا و کافه بازار وارد بورس می‌شوند

دیجیکالا و کافه بازار به همراه سه شرکت دیگر وارد بورس می شوند. دیجیکالا در هفته اول مرداد ماه وارد بورس خواهد شد تا فصل جدید از سرمایه گذاری شروع شود.