قانون اساسی در ایران
اخبار اقتصادی رویداد منتخب سردبیر

12 آذر روز تصویب قانون اساسی

12 آذر ماه سالروز تصویب قانون اساسی است. قانون اساسی نقش مهمی در اجرای اصول و ضوابط اسلامی در کشور ما دارد. با برات نیوز همراه باشید.