معافیت مالیاتی برای حقوق‌ زیر ۴ میلیون تومان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حقوق‌ زیر ۴ میلیون، معاف از مالیات

در جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 آمده است سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، ماهانه تا ۴ میلیون تومان خواهد بود.