قاچاق قطعات خودرو
اخبار خودرو منتخب سردبیر

رشد چشمگیر قاچاق قطعات خودرو به کشور

قاچاق مقوله ای که همیشه با ضرر همراه بوده و اقتصاد کشور را تحت تاثیر خسارات بسیاری قرار می‌دهد. حالا مسوولان از رشد قاچاق قطعات