پیامک‌های اطلاع‌رسانی مخابرات
اخبار اقتصادی

چطور دریافت قبض تلفن ثابت از طریق پیامک را فعال کنیم

برای ثبت شماره و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی مخابرات می‌توان از کد USSD‌ استفاده کرده و با گرفتن شماره #۲۰۲۰* شماره را ثبت کرد.