تغییر نام قبوض برق
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تغییر نام قبوض برق غیرحضوری شد

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران خدمات تغییر نام قبوض را به صورت غیر حضوری انجام دهند. این امر در دوران کرونا بسیار خوب است.