قیمت بلیط قطار 25 درصد افزایش خواهد یافت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش 25 درصدی قیمت بلیت قطار

به گفته معاون مسافری راه‌آهن، قیمت بلیت قطار 25 درصد افزایش خواهد یافت. این فزایش در جهت جبران زیان شرکت‌های حمل‌ونقل است.

خطوط ریلی
اخبار اقتصادی

دانش بنیان‌ها خطوط ریلی کشور را هوشمند می‌کنند

از شرکت های ایرانی برای بومی‌سازی قطعات و سنسورهای مورد استفاده در لوکوموتیوها استفاده میشود تا خطوط ریلی کشور هوشمند شوند.