قیمت فولاد کمتر از ۱۰ هزار تومان خواهد شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

انتقاد مجلس به روند صعودی قیمت فولاد

علی نیکزاد نایب رییس مجلس با انتقاد از افزایش ۳ میلیون تومانی قیمت هر تن قیر، نرخ فولاد را نیز کمتر از ۱۰ هزار تومان دانست.