دلایل سقوط نرخ دلار
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

با سقوط نرخ دلار ؛ ارز به کانال 24 هزار رسید

ثبات در بازارهای ارز یکی از مهمترین مسائل هر کشور است و به نظر می رسد طی هفته جاری سقوط نرخ دلار ادامه داشته و بازارهای مالی را متعاقب خود به ثبات رساند