قیمت مصرف کننده
اخبار اقتصادی اقتصاد

منفی شدن رشد قیمت مصرف کننده در آلمان

قیمت مصرف کننده در کشورهای اروپایی همچون آلمان به دلیل جنگ اقتصادی برای ریکاوری ویروس کرونا منفی شد. به گزارش برات نیوز، قیمت های مصرف