لبنان و ارز دیجیتال
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ارز دیجیتال آخرین قمار لبنان برای خروج از بحران

در طوفان بازارهای موازی، بحران مالی بانک مرکزی لبنان تنها با شجاعتی که در اعتماد به ارز دیجیتال و استارتاپ‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند خلاصه می‌شود.