لغت ‌نامه دهخدا آنلاین
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

لغت ‌نامه دهخدا آنلاین شد

لغت ‌نامه دهخدا آنلاین شد. ارائه خدمات آنلاین از جمله موضوعاتی است که بخش‌های مختلف به دنبال تحقق آن هستند و آنلاین شدن لغت نامه دهخدا هم یکی از این آنهاست