آخرین پرواز تهران – لندن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

علت تعویق دو هفته‌ای پرواز تهران – لندن

شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس موجب شده که کشورهای مختلف پروازهای خود را به این مقصد کنسل کنند. پرواز تهران – لندن