مشتریان لندو
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تحصیلکرده‌ها در بازپرداخت قسط، کم ریسک‌ترند

از نظر سن میانگین سن مشتریان لندو ۳۵.۲ است. هرچقد سن مشتریان بیشتر باشد، نرخ نکول آنها هم بیشتر می‌شود. مشتریان زیر ۳۰ سال کمترین ریسک را داشته‌اند.