اخراج کارمندان لوفتهانزا
اخبار اقتصادی

اخراج 22 هزار کارمند لوفتهانزا

هواپیمایی پرچمدار آلمان، لوفتهانزا اعلام کرد با تداوم تضعیف تقاضای مسافرت هوایی به علت پاندمی کرونا، تعداد کارمندان بیشتری را اخراج خواهد کرد.