شرکت هواپیمایی لوفتانزا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

فروش سهام لوفتانزا

خانواده تیله بزرگترین سهامدار لوفتانزا بیش از نیمی از سهام متعلق به خود در شرکت هواپیمایی لوفتانزا را پس از مرگ هرمان تیله فروختند.

اخراج کارمندان لوفتهانزا
اخبار اقتصادی

اخراج 22 هزار کارمند لوفتهانزا

هواپیمایی پرچمدار آلمان، لوفتهانزا اعلام کرد با تداوم تضعیف تقاضای مسافرت هوایی به علت پاندمی کرونا، تعداد کارمندان بیشتری را اخراج خواهد کرد.