لوکسژن U6
خودرو منتخب سردبیر

لوکسژن U6 زمستان در بازار ایران

خودروی لوکسژن U6 قرار بود در سال 97 و توسط شرکت آرمان موتور کویر، به بازار کشورمان عرضه شود. اما شروع تحریم ها باعث توقف پروژه تولید آن شد.