کاهش نرخ لیر ترکیه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه

ثابت نگهداشتن نرخ بهره از جانب بانک مرکزی، بیماری کرونا و اقتصاد آشفته این روزها را می‌توان دلیلی بر کاهش ارزش نرخ لیر دانست.