شرکت های لیزینگ خودرو کلاهبردار
خودرو منتخب سردبیر

هشدار پلیس درباره شرکت‌های لیزینگ خودرو

در سومین مرحله از طرح کاشف ۴ شرکت جدید لیزینگ خودرو شناسایی و ۱۵ نفر از عوامل آنها را بازداشت کردیم تا شرکت های لیزینگ خودرو کلاهبردار از بین بروند.