صادرات مازوت تولیدی محدودیتی ندارد.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

محدودیتی برای صادرات مازوت نداریم

به گفته وزیر نفت برای صادرات مازوت تولیدی محدودیتی نداریم. نه تنها در تهران بلکه در نیروگاه‌های اصفهان، البرز و قم نیز مازوت مصرف نمی‌شود.

سوخت مازوت دلیل آلودگی هوا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تحویل مازوت به نیروگاه‌ها به قیمت جان مردم

آلودگی‌ها هوا این روزها به خطرناک‌ترین حد خود رسیده و جان شهروندان را تهدید می‌کند. دلیل این آلودگی هوا، سوزاندن مازوت به نیروگاه‌ها عنوان شده است.