تولید ماشین لباسشویی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تولید ماشین لباسشویی در نمودار رشد دوم شد

در بررسی های انجام شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام شده که از میان 26 کالای منتخب صنعتی تولید داخل 16 کالا