سفر به مناطق سبز
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جان‌بخشی به اقتصاد مالزی با سفر به مناطق سبز

شیوع کرونا، ضربه بزرگی به بخش گردشگری مالزی زد و هنوز قادر به احیای این صنعت نبوده است. از این رو این کشور از تصمیم دولت برای آغاز سفر به مناطق سبز خبر داد