منابع مالیات بر خانه‌ های خالی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مالیات خانه‌های خالی صرف کم درآمدها می‌شود

موضوع صرف منابع مالیات بر خانه‌ های خالی به منظور احداث مسکن برای اقشار پایین که در کشورهای توسعه یافته انجام می شود توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است .

مالیات خانه های خالی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اخذ مالیات از 109 هزار خانه خالی

درحالی که طرح اخذ مالیات از صاحبان خانه های خالی به منظور کنترل بازار مسکن و افزایش عرضه نهایی شده و به تصویب رسید نخستین

طرح مالیات بر خانه های خالی
اخبار اقتصادی

بررسی مجدد طرح مالیات از خانه های خالی

با مطرح شدن طرح اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس و تصویب نهایی آن این طرح به شورای نگهبان رفته بود و ایراداتی