صادرات محصولات بهداشتی و ضدعفونی کننده
اخبار اقتصادی

مهلت صادرات تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و ضدعفونی تا پایان آذر

 به دنبال شیوع بیماری همه گیر کرونا و نیاز به استفاده از انواع شوینده ها برای مقابله با این بیماری از نیمه دوم اسفند سازمان