محصولات خودرویی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حضور محصولات خودرویی لازمه نجات بازار سرمایه

آزادسازی و شناور شدن نرخ فروش محصولات خودرویی راهکاری است که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی برای ایجاد ثبات در بازار بورس مطرح کرده‌اند. آنها