مصرف لبنیات در ایران کمتر از نصف متوسط جهانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مصرف لبنیات در ایران کمتر از نصف جهانی

به گفته بازرس انجمن صنفی صنایع لبنی ایران، مصرف لبنیات در ایران از نصف متوسط جهانی نیز کمتر است. وی از فقر شدید مصرف لبنیات خبر داد.

افزایش قیمت محصولات لبنی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش قیمت محصولات لبنی

سخنگوی انجمن لبنی ایران از افزایش قیمت محصولات لبنی خبر داد و گفت: قیمت‌های جدید برخی از محصولات لبنی شامل قیمت مصوب تعیین و تصویب شد.