محصولات پتروشیمی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

فراوانی و تنوع محصولات پتروشیمی کشور

پتروشیمی یکی از صنایع مهم و در اصل کیمیای صنعت نفت و گاز به شمار می‌آید که حالا سبد محصولات پتروشیمی تا ۳۰ برابر متنوع شده است.