مشکل دفع زباله
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

شمال، درگیر زباله‌های 60 سال گذشته

به گفته معاون وزیر کشور شهرهای شمالی و ساحلی کشور با زباله‌های 60 سال پیش درگیر هستند. مشکل دفع زباله با کمک تکنولوژی جدید قابل حل است.

آلودگی آب‌های رودخانه کارون
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نفس رودخانه کارون گرفت

بحث آلودگی آب‌های رودخانه کارون بحث جدیدی نیست. سال‌ها طرح‌های مختلفی مانند طرح احیای جامع کارون، قرار است در عمل کاری برای آن انجام دهد.

کانون انتشار بوی بد در تهران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کانون انتشار بوی بد تهران همچنان در ابهام

درحالی که دو سال است انتشار بوی بد و نامطبوع در تهران گریبان مردم را گرفته، هنوز مسوولان در پی یافتن کانون انتشار بوی بد در تهران هستند.

عواقب انتقال انرژی چیست؟
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بررسی عواقب انتقال انرژی در کمیسیون جهانی

تاثیر انتقال انرژی سوخت‌های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر بر جامعه بررسی خواهد شد.کمیسیونی جهانی برای بررسی اثرات انتقال انرژی راه‌اندازی‌می شود.