اولین اطلاعات رد می نوت 10
موبایل

اولین اطلاعات رد می نوت 10 لو رفت

امروز اطلاعات رد می نوت 10 لو رفته است. در اطلاعات لو رفته به تراشه این گوشی جدید اشاره شده است. تراشه جدید شرکت مدیاتک که هنوز معرفی نشده است.